Informace

Při závodech budou účastníci rozděleni do kategorií dle navštěvovaného ročníku ve škole. Nejnižší ročníky poběží trať vyznačenou fáborky.  V případě, že by si chtěl účastník zkusit těžší trať a nebo naopak na těžší si netroufl může si vybrat i jinou trať. Výsledný čas bude závodníkovi změřen, ve výsledcích však bude uveden mimo soutěž. Závodníci, kteří nenavštěvují školu si pak mohou vybrat libovolnou trať.

Výsledky z jednotlivých závodů se budou počítat do celkového hodnocení školního roku a to následovně.
Vypočte se průměrný čas závodníků v kategorii bez chyb, který se bude počítat za 100 bodů. Body jednotlivých závodníků budou získány procentuálním poměrem dosaženého času k času průměrnému. Dvounásobný čas než čas průměrný získává O bodů a polovičný čas než čas průměrný pak získává 200 bodů. Závodníci s chybou ze závodů získají O bodů. Každý závodník obdrží 10 bodů za účast připočítaných k bodům za závod.

Po ukončení všech závodů budou uveřejněny celkové výsledky školního roku.

Hodnocení jednotlivých závodů:
Fáborkované kategorie (1. – 4. ročník základní školy): U těchto kategorií jsou i falešné kontroly – kontroly nejsou zakreslené v mapě. Označení falešné kontroly nebo vynechání kontroly vyznačené v mapě se považuje za chybu. O pořádí rozhoduje počet chyb a pak dosažený čas. Fáborkovanou trať je možno libovolně zkracovat. Vyznačené kontroly v mapě musí být označeny v pořadí uvedeném na mapě. Při nedodržení pořadí se kontrola mimo pořadí považuje za neoznačenou.
Ostatní kategorie: Všechny kontroly musí být označeny v pořadí uvedeném v mapě. Při nedodržení pořadí se kontrola mimo pořadí považuje za neoznačenou. Závodníci, kteří nebudou mít označené všechny kontroly jsou v pořadí za závodníky, kteří běželi bez chyby. O výsledku tedy rozhoduje počet chyb (neoznačených kontrol) a poté dosažený čas.