Informace

Závod je určen především pro žáky základních a středních škol. Může však běžet každý zájemce.
Při závodech budou účastníci rozděleni do kategorií dle navštěvovaného ročníku ve škole. Nejnižší ročníky poběží trať vyznačenou fáborky nebo budou mít jednoduché hledání kontrol ve volném pořadí.  V případě, že by si chtěl účastník zkusit těžší trať a nebo naopak na těžší si netroufl může si vybrat i jinou trať. Výsledný čas bude závodníkovi změřen, ve výsledcích však bude uveden mimo soutěž. Závodníci, kteří nenavštěvují školu si pak mohou vybrat libovolnou trať.

Výsledky z jednotlivých závodů se budou počítat do celkového hodnocení školního roku a to následovně.
Vypočte se průměrný čas závodníků v kategorii bez chyb, který se bude počítat za 100 bodů. Bodový zisk účastníka se vypočítá tak, že průměrný čas na trati se vydělí dosaženým časem závodníka. Výsledek se vynásobí 100. Dvojnásobný čas než čas průměrný získává 50 bodů a poloviční čas než čas průměrný pak získává 200 bodů. Závodníci s chybou ze závodů získají 0 bodů. Každý závodník obdrží 10 bodů za účast připočítaných k bodům za závod. Pro hodnocení v celoroční soutěži je třeba absolvovat minimálně dva závody.

Po ukončení všech závodů budou uveřejněny celkové výsledky školního roku.

Hodnocení jednotlivých závodů:
Fáborkované kategorie (hledání kontrol) (1. – 4. ročník základní školy): U těchto kategorií jsou i falešné kontroly – kontroly nejsou zakreslené v mapě. Označení falešné kontroly nebo vynechání kontroly vyznačené v mapě se považuje za chybu. O pořadí rozhoduje počet chyb a pak dosažený čas. Fáborkovanou trať je možno libovolně zkracovat. Vyznačené kontroly v mapě musí být označeny v pořadí uvedeném na mapě. Při nedodržení pořadí se kontrola mimo pořadí považuje za neoznačenou.
V případě hledání kontrol rozhoduje počet nalezených kontrol a poté čas.
Ostatní kategorie: Všechny kontroly musí být označeny v pořadí uvedeném v mapě. Při nedodržení pořadí se kontrola mimo pořadí považuje za neoznačenou. Závodníci, kteří nebudou mít označené všechny kontroly jsou v pořadí za závodníky, kteří běželi bez chyby. O výsledku tedy rozhoduje počet chyb (neoznačených kontrol) a poté dosažený čas.

Hodnocení ročníku:

Pro hodnocení v celém ročníku je nutno zaběhnout dva závody.
Do celkového hodnocení se pak počítaly čtyři nejlepší závody účastníka ve své kategorii v ročníku.
Kategorie
1. – 4. třída, 5. – 7. třída, 8. – 9. třída, SŠ
Body ze závodu se získávaly ve srovnání s vrstevníky (viz výpočet). Získané body se vložily do celkového hodnocení všech závodníků ve všech kategorií, které se i vyhodnocuje. Pořadí tak nevyjadřuje absolutní schopnosti závodníka, ale schopnosti v rámci svých vrstevníků.